• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298

  กฎหมาย การบริการโดยรวม

  การบริการทั่วไป

  L a w

  การฟ้องร้องทางอาญาmore

  ดำเนินการการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ต่าง จัดการ พิจารณาทางปกครองใหม่และการดำเนินคดีในคดีทางอาญาต่าง ๆ รวมไปถึงวางระเบียบกลยุทธ์ในการแก้ต่างทางคดีต่อแต่ละบุคคล

  การฟ้องร้องทางแพ่งmore

  เป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่ง ร่างและตรวจสอบข้อตกลง เป็นตัวแทนหรือเข้าช่วยเหลือในการเจรจาของผู้ว่าจ้าง รักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม เป็นต้น

  แต่งงานและครอบครัวmore

  ดำเนินหน้าปฏิบัติแทนในคดีเกี่ยวกับการสมรสและครอบครัว ซึ่งรวมไปถึง คดีหย่าร้าง การแบ่งทรัพย์สิน สิทธิการเลี้ยงดูบุตร/บุตรี คดีมรดก เป็นต้น

  ข้อพิพาททางสัญญา more

  เป็นตัวแทนในข้อพิพาททางสัญญา วางระเบียบกลยุทธ์ในการจัดการข้อพิพาท โดยมีทนายในการเป็นตัวแทนการไกล่เกลี่ย เจรจา ดำเนินคดีความ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในวงกว้างต่อผู้ว่าจ้าง

  การตรวจสอบ more

  ตรวจสอบภูมิหลังธุรกิจ ตรวจสอบการรับรองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกกฎหมาย ตรวจสอบการพาณิชย์ เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และปกป้องข้อมูลผู้ปฏิบัติแทนอย่างเป็นความลับและเข้มงวด

  การประกันตัว more

  ทนายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติแทนมีหน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าพบ ทำความเข้าใจคดีความ รวบรวมพยานหลักฐานที่เอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือสิทธิในการประกันตัว การพิจารณาของศาล

  การเยี่ยมในเรือนจำ more

  ทนายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติแทนมีหน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยม ทำความเข้าใจสถานการณ์คดีความโดยอิงจากภววิสัย เพื่อพยายามบรรลุการร้องขอการประกันตัวในระหว่างการพิจารณาคดี ดำเนินการแก้ต่างทางกฎหมาย

  การฟื้นตัวจากหนี้more

  ใช้ความรู้ทางกฎหมายและเทคนิคการติดตามหนี้อย่างชำนาญ ทดลองการโต้ตอบในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยเหลือติดตามพันธะหนี้และจำนวนเงินที่ติดค้างอันซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

  กิจการสำคัญ

  Core business

 • การดำเนินการฟ้องร้องทางอาญา

  อัตราเฉลี่ยในการดำเนินคดีฟ้องร้องสูง! โดยทนายมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี มุ่งมั่นในการแก้ต่างคดีความร้ายแรงและกรณีไม่สารภาพยอมรับผิด มุ่งมั่นกับคดีความที่มีความยากอย่างมีประสบการณ์

  เข้าใจให้มากขึ้น
 • การดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่ง

  เป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่ง ร่างและตรวจสอบข้อตกลง เป็นตัวแทนหรือเข้าช่วยเหลือในการเจรจาของผู้ว่าจ้าง รักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม เป็นต้น

  เข้าใจให้มากขึ้น
 • การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

  ดำเนินการอย่างชำนาญแทนในการดำเนินการทำบัญชีคืนภาษี การตรวจสอบบัญชีประจำปี จัดระเบียบบัญชีบริษัท ให้คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีรายวัน ตรวจสอบและประเมินการเตือนภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านการเงินและภาษี

  เข้าใจให้มากขึ้น
 • การจดทะเบียนบริษัท

  ดำเนินการการบริการด้านธุรกิจ อาทิ การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า การยื่นคำร้องใบอนุญาตอย่างมีมาตรฐาน ขณะเดียวกันยังให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัทและการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

  เข้าใจให้มากขึ้น
 • การบริการเพิ่มเติม

  MORE SERVICES

  แมนดารินเป็นผู้ดูแลกฎหมายส่วนตัวของท่าน

  .

 • ศักยภาพอันมหาศาล ทนายความหลายท่านมีท่านวุฒิสูง ซึ่งคุ้นเคยกับขอบเขตการใช้และข้อจำกัดของนโยบายทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของไทย
 • ความได้เปรียบทางทรัพยากร : แมนดารินและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทยมีการรักษาความสัมพันธ์อันดี การดำเนินการอย่างราบรื่น
 • การบริการด้วยความพิถีพิถัน

  MORE SERVICES

 • การแก้ไขข้อพิพาท

  Dispute Settlement

  · ข้อพิพาททางเศรษฐกิจ

  · ข้อพิพาทด้านการลงทุน

  · ข้อพิพาทด้านการปรับปรุงและตกแต่ง (สถานที่)

  · ข้อพิพาททางสัญญา

  · ข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์

  · ทรัพย์สินทางปัญญา

  · ข้อพิพาททางการแพทย์

  · ข้อพิพาททางบริษัท

  · ข้อพิพาทการชดเชยอุบัติเหตุ

 • ฝ่ายกฎหมายบริษัท

  Company Law

  · การควบรวมอุตสาหกรรม

  · การจัดระบบใหม่หลังล้มละลาย

  · ได้มาตรฐาน

  · โครงการจัดหาด้านการเงิน

  · การดูแลกิจการบริษัท

  · ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

  · การโอนหุ้น

  · การจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า

  · ข้อพิพาทแรงงาน

 • การสมรสแต่งงานและครอบครัว

  Family Marriage

  · การแบ่งทรัพย์สิน

  · การแบ่งหุ้น

  · การฟ้องหย่า

  · ข้อพิพาทการรับมรดก

  · การดำเนินการเพื่อได้มาซึ่งสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร (อำนาจปกครองผู้เยาว์)

  · ข้อพิพาทในการแบ่งสมบัติ

  · การสืบทอดพินัยกรรม

  · การทำพินัยกรรม

  · การชำระหนี้มรดก

 • ขั้นตอนเรียบง่าย เสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียวเพื่อบรรลุผล

  มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางกฎหมายแบบครบวงจรอย่างท่านภาพและประสิทธิภาพ

  เลือกพวกเราเหนื่อยครั้งเดียวแต่สบายไปตลอดชีวิต

 • สอบถามทางออนไลน์
 • ลงนามในสัญญา
 • แผนการเจรจา
 • ทนายความตอบคำถามและอธิบายอย่างชำนาญ

 • ลงนามในสัญญา เป็นผู้ปฏิบัติแทนอย่างเป็นทางการ

 • วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ว่าจ้าง เพื่อจัดทำแผนงาน

 • ติดตามแก้ปัญหาตลอดกระบวนการขั้นตอน

 • ความชำนาญเป็นเลิศ โดยแมนดารินไม่เหมือนใคร
  บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายพื้นที่ที่มีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมามุ่งมั่นเพื่อบริการด้านกฎหมายแก่ผู้ว่าจ้างอาทิ ดำเนินการแก้ต่างและรักษาการแทน การให้บริการในคดีแพ่งและพาณิชย์และอนุญาโตตุลาการ และข้อพิพาทเรื่องสัญญา หรือคดีความการสมรสและคดีครอบครัว พวกเรามีคณะทนายความมืออาชีพและแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายที่มีความเพียบพร้อม เพื่อให้บริการทางกฎหมายที่มีท่านภาพและครบวงจรแก่ผู้ว่าจ้าง ณ ที่นี่ ท่านจะได้รับไม่เพียงแค่บริการทางกฎหมาย แต่พวกเราได้ร่วมกันแบ่งปันสร้างสรรค์ทรงคุณค่า

  ท่านอยากทำความเข้าใจ

  ข้อมูลด้านกฎหมาย สารานุกรมมนุษย์ศาสตร์ของประเทศไทย

 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว