• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  1-210414114Z3292.jpg
  เนติบัณฑิตกมล  ยิ้มละมัย


  ประวัติการศึกษา

  · จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)

  · ทนายความในสังกัดเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2543 (ค.ศ.1999-2000)

  · จบปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)


  ประวัติการทำงาน

  ทำงานด้านทนายความและคดีทางกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเวลากว่า 23 ปี

  · เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR)


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  · คดีอาญาขนาดใหญ่  การแก้ต่างในความผิดร้ายแรงและกรณีไม่สารภาพยอมรับผิด

  · การฟ้องร้องทางแพ่ง อาทิ ข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์ คดีความด้านการหย่าร้าง ข้อพิพาทด้านสัญญา 

  · คดีความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

  · คดีฉ้อโกง

  · ข้อพิพาทแรงงาน

  · เป็นบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด

 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว