• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-210414114P1525.jpg
  เนติบัณฑิตคณุตม์  ฉัตรวรวิทย์  ประวัติการศึกษา

  · ทนายความรับรองเอกสารสังกัดเนติบัณฑิตยสภา

  · ทนายความสังกัดเนติบัณฑิตยสภา

  · จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)


  หลักสูตรระยะสั้น

  · มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย หลักสูตรการบริหารการตลาด

  · มหาวิทยาลัยรามคำแหงในหลักสูตรพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน


  ประวัติการทำงาน

  เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm ตั้งแต่ปี ค.ศ.2556 และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย


  อาสาบริการ

  เป็นหนึ่งในฐานะผู้บริการอาสาในงานการกุศลของมูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์ (RSM) ประจำวันการกุศลสากล ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยในเดือนกันยายน 2556  • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว