• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-21041411494W56.jpg
  เนติบัณฑิตมิตรชัย  ประวัติการศึกษา

  · ทนายความสังกัดเนติบัณฑิตยสภาในปี พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989)

  · จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986)


  ประวัติการทำงาน

  · ดำรงตำแหน่งทนายความและที่ปรึกษากฎหมายติดต่อกัน 30 ปีและได้รับใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภา

  · ชำนาญด้านการร่างสัญญาทางการค้า ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจในไทยแก่ชาวต่างชาติ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การศุลกากรและโลจิสติกส์ รวมไปถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย

  · เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm ตั้งแต่ปี ค.ศ.2557


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  · การก่อตั้งธุรกิจการลงทุนจากต่างชาติ อาทิ BOI , FBL เป็นต้น เชี่ยวชาญการร่างระเบียบและสัญญา

  · การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ว่าจ้าง

  · การแก้ต่างในคดีความอาญาและแพ่ง ข้อพิพาทเกี่ยวกับการประทุษร้ายทางร่างกาย

  · ข้อพิพาททางการค้าสากล ข้อพิพาททางกฎหมายของศุลกากรและโลจิสติกส์

  · การตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่

  · ข้อพิพาทการสมรส ครอบครัวและการสืบมรดก,ข้อพิพาทในการแบ่งทรัพย์สิน 
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว