• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-210414115020I4.jpg
  เนติบัณฑิตวรายุต  ประวัติการศึกษา

  · จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)

  · จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004)


  ใบรับรองพิเศษ

  · ได้รับใบรับรองทนายความผู้ลงนามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment in Thailand ) ของประเทศไทยในปี 2559


  ประวัติการทำงาน

  ดำรงตำแหน่งเนติบัณฑิตที่สำนักงานกฎหมายวรายุตตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555 จัดการคดีความฟ้องร้องทางแพ่ง ข้อพิพาทเกี่ยวกับหนี้สิน สินทรัพย์ทางปัญญา ข้อพิพาทแรงงานและข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  · เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm ตั้งแต่ปี ค.ศ.2556


  การดำเนินคดีฟ้องร้องทางกฎหมายและบริการข้อมูลทางกฎหมาย

  · การฟ้องร้องและอนุญาโตตุลาการ การประกันตัวและการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บน และเชี่ยวชาญในการรับพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย

  · การฟ้องร้องคดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน คดีความกรณีการละเมิดและการขับไล่

  · ร่างสัญญาทางการเงินและกฎหมาย

  · การฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาและคดีทรัพย์สินทางปัญญา


 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว