• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-21041411503U22.jpg
  เนติบัณฑิตวรรณพันธ์  ประวัติการศึกษา

  · จบระดับชั้นมัธยมปลายสายภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.55 ในปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2014)

  · จบจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.15 ในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)


  ประวัติการทำงาน

  ทำงานด้านทนายความและงานด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ร่างสัญญา ข้อบังคับ บันทึกข้อตกลงทางกฎหมาย  จัดเตรียมเอกสารและออกว่าความในศาล

  · เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm ตั้งแต่ปี ค.ศ.2559


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  ให้บริการข้อมูลด้านกฎหมาย เข้าร่วมและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย 

  · ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา

  · ร่างข้อบังคับสัญญา

  · ร่างบันทึกข้อตกลงทางกฎหมาย  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ว่าจ้างชาวไทยและชาวต่างชาติ

  · การร่างและการตรวจสอบสัญญาทางกฎหมายและการค้า

  · ดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล

  · จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการสื่อสารกับ BOI

  · จัดเตรียมเอกสาร และออกว่าความในศาล
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว