• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-210305112955591.jpg
  ทนายสุดารัตน์  คำมา  ประวัติการศึกษา

  · จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)

  · ทนายความสังกัดเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2560


  ประวัติการทำงาน

  ทำงานด้านทนายความและงานด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษาอังกฤษ

  · ปัจจุบันเป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  ให้บริการการดำเนินคดีทางกฎหมายและข้อมูลด้านกฎหมาย

  · การฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา

  · เป็นบุคคลที่ติดต่อกับตำรวจและหน่วยงานรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว