• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-21030511355cC.jpg
  ทนายสายชล  คณาพานิชกุล  ประวัติการศึกษา

  · จบจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ.2554 (พ.ศ.2011)

  · ได้รับการอบรมจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี พ.ศ.2556 (พ.ศ.2013)

  · ได้รับใบรับรองทนายความในปี พ.ศ.2558 (พ.ศ.2015)


  ประวัติการทำงาน

  ทำงานด้านทนายความและงานด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง 

  · ปัจจุบันเป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  · ผู้เชี่ยวชาญด้านการร่างเอกสารทางกฎหมายภาษาไทยและอังกฤษ

  · ตรวจสอบความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ ประเมิน วิเคราะห์ และเจรจาการชดเชยค่าเสียหาย
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว