• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดมรดก
  1-1912311551503O.jpg

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการจัดการข้อพิพาทเรื่องมรดก เรามีทนายความด้านคดีมรดกมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษากฎหมายมรดกพวกเรามีประสบการณ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายมรดก อาทิ การรับสืบทอดมรดก การแบ่งทรัพย์สินหลังการหย่าร้าง การแบ่งสิทธิผู้ถือหุ้น สิทธิในการการเลี้ยงดูบุตร การชดเชยความผิด ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการข้อพิพาทเรื่องมรดกที่สำคัญ และมีความยาก รวมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งทรัพย์สินหลังการหย่าร้าง


  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นมีทนายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก ไม่ว่าคดีเล็กหรือใหญ่ ในแต่ละคดีเราจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์สูงสุดของคู่ความ แมนดารินได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างเสมอในการให้บริการทางกฎหมายที่มีท่านภาพสูงและได้รับคำชมเป็นเอกฉันท์เรื่อยมา


   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  LINE ID:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821  ขอบเขตกิจการ  01.ข้อพิพาทการสืบมรดกตามกฎหมายกำหนด

  เมื่อมีการทำพินัยกรรมและทนายความในคดีมรดกตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นมีทนายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก สามารถช่วยผู้ว่าจ้างในการสืบหาขอบเขตของมรดก กำหนดขอบเขตของทายาทตามกฎหมาย ระบุส่วนแบ่งของทายาท จากนั้นช่วยผู้ว่าจ้างในการสืบทอดมรดกทั้งหมดที่ควรได้รับในเวลาที่เหมาะสมและเต็มจำนวน  02.การรับช่วงต่อมรดก 

  เมื่อบุตรของทายาทถึงแก่กรรมก่อนผู้ถือครอง ผู้ที่สืบทอดต่อจากบุตรผู้ถึงแก่กรรมได้แก่ญาติโดยสายโลหิตโดยตรงของลูกหลานของผู้ถึงแก่กรรม  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นมีทนายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก เราสามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับช่วงสิทธิ การคำนวณในการกระจายมรดกะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าทายาทผู้รับสิทธิต่อจะสามารถได้รับมรดกที่ครบกำหนดตามกฎหมาย  03.การโอนมรดก

  การโอนมรดก หมายถึงทายาทผู้สืบมรดกถึงแก่กรรมก่อนที่เขาจะรับมรดกจริงหลังจากเริ่มกระบวนการการรับมรดก และทายาทตามกฎหมายของทายาทผู้ถึงแก่กรรมยอมรับมรดกที่ตนพึงมีสิทธิในนามของผู้ถึงแก่กรรม MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก พวกเราให้คำปรึกษาทางกำหมายต่อไปนี้ :  ยืนยันเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนมรดก กำหนดประเด็นทางกฎหมายที่ทายาทควรให้ความสนใจ จัดการข้อพิพาทเรื่องมรดกในนามของผู้อื่นและช่วยตรวจสอบว่าข้อพิพาทนั้นสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยมรดกหรือไม่  04.การเสียสิทธิในการรับมรดก

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิในการรับ ซึ่งการสูญเสียสิทธิในการรับมรดกแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การสูญเสียทั้งหมดและการสูญเสียบางส่วน เราจะให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับทายาทผ่านการวิเคราะห์ในกรณีของการสูญเสียสิทธิในมรดกโดยทั่วไป  05.การรับมรดกทรัพย์สิน

  · การรับมรดกประเภทที่ดินและบ้าน : MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มีทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดกสามารถช่วยประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ จัดทำเนื้อหาของพินัยกรรม กำหนดทายาทในการสืบทอดทรัพย์สินดังกล่าว และช่วยดำเนินการขั้นตอนการรับมรดกให้เสร็จสมบูรณ์

  · การรับมรดกประเภทหุ้น : ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับมรดกประเภทหุ้นบริษัท วิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัท ในฐานะมรดกและป้องกันบทบัญญัติทางกฎหมาย ในกระบวนการรับมรดกประเภทหุ้นบริษัทนั้น ทนายความของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) สามารถช่วยท่านในการลงทะเบียนหากการเปลี่ยนแปลงในการรับมรดกประเภทหุ้น และช่วยในการซื้อขายหุ้นคืน รวมไปถึงออกความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับมรดก  06.มรดกตามพินัยกรรม

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก  เราสามารถช่วยจัดการกับข้อพิพาทที่เกิดจากคู่ความได้ อาทิ ความถูกต้องของพินัยกรรม การกำหนดขอบเขตของมรดกในพินัยกรรม การสูญหายหรือการแก้ไขพินัยกรรมเป็นต้น ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวจบลงที่ปัญหาการแย่งชิงมรดก

  “ขอบเขตกิจการของแมนดาริน”

  (1)การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมรดก

  (2)ทำอาลักษณ์พินัยกรรมและคำให้การโดยทนายความ

  (3)การเจรจาและข้อตกลงแบ่งส่วนมรดก

  (4)การเป็นตัวแทนในคดีมรดก

  (5)เก็บรักษาพินัยกรรมและเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติ

  (6)การระงับข้อพิพาทด้านมรดก


  1-21041413224K43.jpg


  07.การจัดทำพินัยกรรม

  ผู้ทำพินัยกรรมสามารถทำพินัยกรรมจัดการกับทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการให้รับผิดชอบในการดำเนินการตามพินัยกรรม เนื่องจากความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเครือญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทและการทำให้ประสิทธิผลของพินัยกรรมเป็นโมฆะ จึงจำเป็นมากขึ้นที่จะเลือกทนายความเป็นพยานในการทำพินัยกรรม MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก  บริการหลักของเราในการทำพินัยกรรม ได้แก่ การให้คำปรึกษาในการทำพินัยกรรม การเสนอหนังสือตัวอย่างทางพินัยกรรม การเขียนพินัยกรรมแทน เป็นพยานในการทำพินัยกรรม การรับรองพินัยกรรม และการปฏิบัติตามพินัยกรรม ฯลฯ เป็นต้น 


  “ผู้ปฏิบัติตามพินัยกรรมสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้”

  (1)ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของพินัยกรรมว่าเป็นของความจริงหรือไม่

  (2)ชำระมรดก

  (3)จัดการมรดก

  (4)เป็นตัวแทนในการดำเนินคดีฟ้องร้อง

  (5)เรียกทายาทผู้สืบมรดกและผู้รับมรดกทั้งหมดเพื่อเปิดเผยเนื้อหาพินัยกรรม

  (6)ตามเนื้อหาของพินัยกรรม มรดกจะถูกโอนไปยังทายาทผู้สืบมรดกและผู้รับมรดกในพินัยกรรม

  (7)ขจัดอุปสรรคทั้งหมดในการดำเนินการตามพินัยกรรม

  (8)ขอให้ทายาทชดใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติตามพินัยกรรม  08.การดูแลมรดกตามพินัยกรรม

  ข้อตกลงการดูแลมรดกตามพินัยกรรม หมายถึง ข้อตกลงระหว่างทำพินัยกรรมและผู้ดูแล เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของดูแลในการรับผิดชอบดูแลผู้ทำพินัยกรรมยามมีชีวิตและหลังผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย ซึ่งในข้อตกลง ทรัพย์สินของผู้ทำพินัยกรรมจะถูกโอนไปยังผู้ดูแลหลังจากที่เขาเสียชีวิต ข้อตกลงระหว่างทำพินัยกรรมและผู้ดูแลเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีสิทธิและหน้าที่ร่วมกัน


  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มีทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก เราสามารถให้บริการดังต่อไปนี้ : สรุปข้อตกลงการดูแลมรดกตามพินัยกรรม ยืนยันจำนวนและรายชื่อทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรม และการแก้ไขหากเกิดข้อพิพาทในข้อตกลงการดูแลมรดกตามพินัยกรรม  09.การชำระหนี้มรดก

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในกรุงเทพด้านมรดก พินัยกรรม และข้อพิพาทมรดก  สามารถช่วยกำหนดขอบเขตของหนี้มรดกและออกแผนการชำระหนี้ให้แก่ท่านได้ วิธีการในกรณีที่มีการแบ่งมรดก แต่ยังไม่ได้ชำระหนี้ การรวมคดีตัวอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับมรดกหลายคดี สามารถวิเคราะห์บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับมรดก ทำให้สะดวกในการคัดแยกหนี้มรดกได้ • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว