• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  การติดตามหนี้ทางกฎหมาย

  ทนายติดตามหนี้ด้วยความยาก หนี้เสียกลับมีชีวิตอีกครั้ง


  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ใช้ความรู้ทางกฎหมายที่ชำนาญและภูมิปัญญาการติดตามหนี้ พัฒนาแนวทางการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพอันหลากหลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากู้คืนหนี้ที่มีความยากอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการข้อพิพาททางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ว่าจ้างหลายท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา  1-200106134P5C5.jpg
  ให้เราแก้ปัญหาหนี้ที่มีความยากให้แก่ท่าน:


  · จัดการกับหนี้ที่ไม่ได้ชำระคืนอย่างไรให้ได้ผลที่สุด?

  · ทำอย่างไรจะเอาเงินคืนจากคนที่เบี้ยวและหนีไปแล้ว?

  · ฉันไม่มีหลักฐานการยืมเงิน เหตุใดจึงต้องการบัญชี?

  · ลูกหนี้มีเจตนาร้ายด้วยการโอนทรัพย์สิน แล้วจะเก็บหนี้ได้อย่าง?

  · จะปฏิบัติอย่างไรหากในรายชื่อลูกหนี้ดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้?

  · สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการใดในการติดตามหนี้?

  · ทำอย่างไรจึงจะสามารถกู้คืนเงินที่ชำระจากโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ?

  · ปัญหาใดที่ควรหลีกเลี่ยงในการติดตามหนี้ตามกฎหมาย?


  ศักยภาพในการติดตามหนี้ประเภทต่าง ๆ 

  บริการติดตามหนี้ทุกประเภทด้วยวิธีการทางกฎหมาย วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ใช้วิธีการไม่ดำเนินคดีและวิธีการดำเนินคดีเพื่อติดตามหนี้ แก้ไขข้อพิพาททางเศรษฐกิจทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ : หากมีลูกหนี้มีเจตนาร้ายเบี้ยวเงินและหลบหนีหรือปกปิดทรัพย์สิน ศาลจะปฏิบัติตามตามคำสั่งยุติหนี้ ปฏิเสธการดำเนินคดีอย่างไม่สนใจเหตุผล และ “ชนะคดีแต่ต้องสูญเสียเงิน” สำหรับการติดตามหนี้ ทีมทนายความของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มีความรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้ด้านการติดตามหนี้ ซึ่งเราเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดของท่าน     ขอบเขตกิจการ     หนี้ส่วนบุคคล

  การติดตามหนี้โดยไม่ใช้วิธีการดำเนินคดีทางกฎหมาย : ใช้วิธีการถูกกฎหมาย อาทิ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ฯลฯ เพื่อเจรจาและกดดันลูกหนี้ในการคืนเงินที่ค้างชำระและกู้คืนความเสียหายที่เกิดขึ้น

  การติดตามหนี้โดยใช้วิธีการดำเนินคดีทางกฎหมาย: ปฏิเสธที่จะดำเนินคดีแบบไร้เหตุผล ใช้วิธีทางกฎหมายอย่างยืดหยุ่น ตอบสนองต่อคดีหนี้ต่าง ๆ กำกับดูแลศาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้  หนี้ทางธุรกิจ 

  บนพื้นฐานของการรับรองสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ว่าจ้าง การดำเนินการติดตามหนี้จำเป็นต้องผ่านกลไกการประสานงานกับทนายความ โดยเริ่มแรกเราจะติดตามหนี้โดยไม่ใช้วิธีการดำเนินคดีทางกฎหมาย เช่น การลงพื้นที่เพื่อติดตามหนี้ หรือการไกล่เกลี่ย หรือการใช้จดหมายทวงหนี้ของทนาย หรือการโอนสิทธิและหนี้ของเจ้าหนี้  หรือการรับช่วงสิทธิชกเชยทางนิติบุคคล การฟ้องร้องดำเนินคดี และวิธีการอื่น ๆ ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกร้องและหนี้  หนี้รัฐบาล

  เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้วยรูปแบบศึกษาภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องและการต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มผู้ทุจริตต่าง ๆ ใช้โอกาสจากเงินที่ค้างคาสำหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อรับสินบน จึงกลายเป็นผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจากช่องว่างทางเวลาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินโครงการที่ค้างชำระ ซึ่งในกรณีนี้ เราจำเป็นต้องให้บุคคลดังกล่าวจ่ายค่าโครงการให้ทันเวลาตามกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการชดใช้เงินตามกฎหมายกำหนดอีกด้วย  หนี้สากลระหว่างประเทศ

  พวกเราจัดเตรียมและรวบรวมบัญชีการค้าระหว่างประเทศที่ติดตาม การกู้คืนเงินชำระสำหรับการส่งออก การจัดการบัญชีธุรกิจ การตรวจสอบเครดิตขององค์กรในต่างประเทศ และบริการอื่น ๆอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และสะดวก ซึ่งทางเราได้ออกแบบแนวทางภายใต้ขอบเขตสากลแก่บริษัทส่งออกขนาดใหญ่ ช่วยเหลือธุรกิจการค้าต่างประเทศในการลดอัตราหนี้ในต่างประเทศ ปรับปรุงกระแสเงินสดและสถานะทางการเงิน รวมไปถึงลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในต่างแดน
   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  LINE ID:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821


  เลือกพวกเราเพื่อให้ท่านสบายใจไร้กังวล  1-21041415005G04.jpg

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) จัดการกับงานติดตามหนี้มาแล้วนับไม่ถ้วน สั่งสมประสบการณ์มากมายในทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเป็นระบบ สั่งสมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ที่เชื่อถือได้และชาญฉลาดอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน เราได้วางรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับการให้บริการติดตามหนี้ที่ดีขึ้น มีท่านภาพสูงขึ้น และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในอนาคต


  ในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาททางเศรษฐกิจภาคเอกชนและการพัฒนาบริการติดตามหนี้ ในฐานะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายขั้นสูงและมีทักษะทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ สามารถเข้าใจทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาในการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพวกเรามีแนวคิดและวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการจัดการหนี้ที่ยุ่งยากและข้อพิพาทที่ขัดแย้งกัน สำหรับปัญหาทางธุรกิจที่ยากลำบากที่เกี่ยวข้อง พวกเราได้จัดทำแนวทางที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนาน เพื่อความสบายใจของท่าน

 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว