• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  คดีความที่เกี่ยวข้องกับการสมรสและครอบครัว


  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความเชี่ยวชาญในคดีความที่เกี่ยวข้องกับการสมรสและครอบครัวในกรุงเทพฯ พวกเรามีประสบการณ์ด้านคดีจำนวนมากในการจัดการข้อพิพาทในครอบครัวและการสมรส ซึ่งประสบการณ์ของพวกเรามาจากการดำเนินการสำหรับกรณีพิพาทเกี่ยวกับการสมรสและครอบครัวหลายร้อยคดี คดีดังกล่าวทำให้เราได้สั่งสมประสบการณ์อันยาวนานและทักษะในการปฏิบัติในข้อพิพาทต่าง ๆ อาทิ การหย่าร้าง การแบ่งทรัพย์สิน ค่าเลี้ยงดูบุตร และการสืบมรดก ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งทำให้เราคุ้นเคยกับลักษณะคดีความของสมรสและครอบครัว เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ว่าจ้างให้สูงที่สุด พวกเราแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการสมรสและครอบครัวให้กับผู้ว่าจ้างอย่างทันท่วงที   ขอบเขตกิจการ  
  ► ข้อพิพาทการหย่าร้าง 

  ► ข้อพิพาทในการแบ่งทรัพย์สิน 

  ► ข้อพิพาทในการสืบมรดก

  ► ข้อพิพาทในการรับสิทธิเลี้ยงดูบุตร 

  ► ข้อพิพาทในการแบ่งสมบัติ
  1-2001201J32G42.jpg
  1-21041413224K43.jpg


   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  สอบถามทาง Line:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821   01  ข้อพิพาทการหย่าร้าง   ในการพิพาทการหย่าร้างนั้น หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหย่าร้างกันได้ตามรูปแบบข้อตกลง เราสามารถช่วยในการฟ้องการหย่าผ่านทนายความของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ได้ แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความเชี่ยวชาญในคดีความที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างในกรุงเทพฯ 


  โดยบริการของเราประกอบไปด้วย :


  1、การไกล่เกลี่ยการหย่าร้างก่อนการฟ้องร้อง 


  2、การดำเนินการฟ้องหย่า

  การฟ้องร้องไม่ใช่วิธีเดียวในการแก้ปัญหาการสมรส ก่อนเข้าสู่การดำเนินคดีการฟ้องร้อง เราดำเนินตามคำขอของผู้ว่าจ้าง เชื่อมต่อสถานการณ์ภววิสัยของคดีความ เพื่อหาจุดสมดุลทางผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หน้าที่ของทนายคือเสนอแผนการไกล่เกลี่ย และมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการไกล่เกลี่ยของทั้งสองฝ่าย บรรเทาความขัดแย้งที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดของคู่ความ


  ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่บรรลุข้อตกลงได้ การฟ้องร้องจึงเป็นหนทางเดียวในการหย่าร้าง ในการฟ้องหย่านั้น สำนักงานทนายความ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) กรุงเทพฯ กำหนดแผนการดำเนินคดีที่สมเหตุสมผลสำหรับคู่ความ รวบรวมและใช้หลักฐานที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับคู่ความต่อไป อาทิ สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตร สิทธิในการเยี่ยมบุตร รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งทรัพย์สินร่วมกันของสามีและภรรยา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายต่อไป
  3、การเกิดสัมพันธ์นอกสมรส


  4、ความรุนแรงภายในครอบครัว

  ในการดำเนินคดีสมรสจะระบุได้อย่างไรว่าฝ่ายไหนผิด ? ฝ่ายที่กระทำผิดจะแจกแจงทรัพย์สินให้น้อยลงในการฟ้องหย่าได้อย่างไร? ทนายความด้านคดีหย่าร้างของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) สามารถวิเคราะห์คดีตามข้อเท็จจริงได้ จัดหมวดหมู่หลักฐานที่ถูกต้อง ช่วยคู่ความในการกำหนดแผน รวบรวมหลักฐาน และบรรลุข้อเรียกร้องของการแบ่งทรัพย์สิน


  คดีหย่าร้างที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานทนายความ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) กรุงเทพฯ สามารถแนะนำคู่ความในการรวบรวมหลักฐานเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสร้างห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน โดยในกรณีในการฟ้องหย่าดังกล่าวนั้น ทรัพย์สินจะถูกแบ่งตามระดับความรุนแรงในครอบครัว และจะได้รับค่าชดเชยตามสมควร


   02  การแบ่งทรัพย์สิน  【การแบ่งทรัพย์สินบ้านและที่ดิน 】:แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความเชี่ยวชาญในคดีความที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างในกรุงเทพฯ ซึ่งบ้านและที่ดินรวมอยู่ในการแบ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างด้วย สำหรับทรัพย์สินเหล่านี้ มีการกำหนดอยู่หลายประเภทด้วยกัน อันได้แก่ อพาร์ทเมนท์ วิลล่า ที่พักหรือห้องชุดตามนโยบายปฏิรูปที่ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทำให้การแบ่งอสังหาริมทรัพย์มีความซับซ้อนมากขึ้น พวกเราสามารถช่วยท่านในการกำหนดเป้าหมายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยเสนอแผนการแบ่งส่วนที่สมเหตุสมผล และสามารถใช้งานได้สำหรับทุกฝ่าย ไม่ว่าท่านจะได้บ้าน หรือได้รับการตีราคาเป็นจำนวนเงินล้วนไม่ต้องกังวลหากได้พวกเราช่วยเหลือ


  【การแบ่งสิทธิในการถือหุ้น】:เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือหุ้นอยู่ เมื่อเกิดการหย่าเกิดขึ้นสามารถแบ่งหุ้นได้หรือไม่นั้นหรือใช้วิธีการแบ่งอย่างไรนั้น ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมายสมรสเท่านั้น แต่ยังต้องแบ่งตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทในการจัดการการแบ่งหุ้นอีกด้วย ทนายความด้านคดีหย่าร้างของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) กรุงเทพฯ มีประสบการณ์มากมายในการดูแลสิทธิในการถือครองหุ้นอย่างยุติธรรม ซึ่งเราชำนาญการจัดทำแผนการแบ่งหุ้นตามสถานการณ์การถือครองหุ้นและการบริหารของบริษัท ทำให้คู่ความที่ไม่รู้สถานะทรัพย์สินของคู่สมรสไม่เป็นฝ่ายถูกกระทำอีกต่อไป 


   03  ข้อพิพาทในการสืบมรดก    ในข้อพิพาทในการสืบมรดกนั้น เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างญาติ หากไม่สามารถดูแลจัดการได้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวย่ำแย่ลง และอาจจะเกิดการหักหลังขึ้น แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านการสืบมรดก การทำพินัยกรรม และข้อพิพาทด้านมรดก ซึ่งพวกเราสามารถประสานผลประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยในขอบเขตข้อพิพาทดังกล่าว เรายินดีให้บริการดังต่อไปนี้:


  1、ข้อพิพาทการรับมรดกตามกฎหมายกำหนด


  2、ข้อพิพาทในการสืบทอดมรดกตามพินัยกรรม

  เมื่อมีการทำพินัยกรรมแล้ว ทนายความในคดีสืบทอดมรดกตามกฎหมายนั้น สามารถช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบขอบเขตของมรดกได้ กำหนดขอบเขตที่แน่นอนของทายาทผู้สืบมรดกตามกฎหมาย ระบุส่วนแบ่งของทายาทอย่างชัดเจน ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการสืบทอดมรดกทั้งหมดที่ควรได้รับในเวลาและอัตราจำนวนที่เห็นสมควร


  แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านการสืบมรดก การทำพินัยกรรม และข้อพิพาทด้านมรดก ทนายความของเราสามารถดุแลข้อพิพาทต่าง ๆ ได้ อาทิ จัดการประสิทธิผลของคู่ความต่อพินัยกรรม การกำหนดขอบเขตของมรดกในพินัยกรรม กรณีพินัยกรรมสูญหายหรือถูกแก้ไข ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งข้อพิพาทส่วนใหญ่ในท้ายที่สุดยังเป็นปัญหาของการแย่งชิงมรดก
  3、ข้อพิพาทในการแบ่งสมบัติภายในบ้าน


  4、ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระหนี้ของผู้สืบมรดก

  ในกรณีของการระบุทรัพย์สินส่วนกลางของคนในครอบครัวและเจ้าของร่วมมีความไม่ชัดเจน ข้อตกลงในการแบ่งมรดกที่ไม่ชัดเจน และการเจรจาในการแบ่งสมบัติที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้  แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านการสืบมรดก การทำพินัยกรรม และข้อพิพาทด้านมรดก เราช่วยท่านระบุความเป็นเจ้าของร่วมของทรัพย์สินส่วนกลางและกำหนดขอบเขตของทรัพย์สินส่วนกลางนั้น ๆได้ (ซึ่งรวมถึงหนี้สินด้วย) เราช่วยท่านในการจัดทำแผนสำหรับการวิเคราะห์แบ่งสมบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่มากขึ้นเนื่องจากข้อพิพาทและการดำเนินคดีดังกล่าว


  เมื่อทยาทผู้สืบมรดกถึงแก่กรรม ประเด็นสำคัญของข้อพิพาททางมรดกส่วนใหญ่อยู่ที่การชำระหนี้ให้กับผู้ตาย ดังนั้นวิธีจัดการกับลักษณะหนี้ของผู้ตายจึงมีความสำคัญ ข้อพิพาทการชำระหนี้กับผู้ตายนั้น พวกเรามีแนวทางแก้ไขอย่างครบถ้วนในการกำหนดลักษณะของการสืบทอดหนี้จากผู้ตาย
  5、ข้อพิพาทในการตกลงร่วมของผู้ให้มรดกและผู้เลี้ยงดู


  6、ข้อพิพาทในการยกมรดกแก่สาธารณะ

  ข้อพิพาทในการตกลงร่วมของผู้ให้มรดกและผู้เลี้ยงดูมีสามสถานการณ์ที่พบบ่อย คือ :

  1. เนื้อหาของข้อตกลงร่วมของผู้ให้มรดกและผู้เลี้ยงดู และเนื้อหาในพินัยกรรมมีความขัดแย้งกัน

  2. ผู้รับมรดกไม่สามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูได้

  3. ข้อกำหนดของมรดกมีความแตกต่างกัน

  เนื่องจากเนื้อหาของพินัยกรรมสามารถรับรู้ได้หลังจากการตายของผู้อยู่ในอุปการะเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดำเนินภาระการพิสูจน์ในข้อพิพาทนี้ แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านการสืบมรดก การทำพินัยกรรม และข้อพิพาทด้านมรดก เรามีประสบการณ์ในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวางในการพิจารณาคดีข้อพิพาทในการตกลงร่วมของผู้ให้มรดกและผู้เลี้ยงดู เราสามารถช่วยให้ท่านได้รับทรัพย์สินที่ท่านสมควรได้รับ


  การยกมรดกแก่สาธารณะหมายถึง เมื่อผู้ยกมรดกถึงแก่กรรม ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมเพื่อบริจาคทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทตามกฎหมาย วิธีการแสดงภาระการพิสูจน์หลักฐานสำหรับการระงับข้อพิพาทเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ โดยต้องพิสูจน์ความถูกต้องของพินัยกรรมตามกฎหมาย ผู้รับมรดกสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่เมื่อหลักฐานของผู้บริจาคมีความประสงค์ตามพินัยกรรม  แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพในกรุงเทพด้านการสืบมรดก การทำพินัยกรรม และข้อพิพาทด้านมรดก เรามีแผนมากมายที่สามารถช่วยท่านในการนำเสนอหลักฐานได้


   04  สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร  แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพเกี่ยวกับคดีหย่าร้างในกรุงเทพ ซึ่งเราสามารถให้บริการดังต่อไปนี้ : ต่อสู้เพื่อรับสิทธิการเลี้ยงดู เปลี่ยนความสัมพันธ์ในการเลี้ยงดู ข้อตกลงสำหรับค่าเลี้ยงดู และข้อตกลงในการเข้าเยี่ยมดูบุตร เป็นต้น ทนายความจะช่วยท่านวิเคราะห์หลักฐานที่เอื้อต่อการได้สิทธิในการเลี้ยงดูของผู้ว่าจ้าง ตามสถานการณ์ครอบครัวที่แตกต่างกัน ทนายความจะวางแผนทางกฎหมายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 


   05  ข้อพิพาทในการแบ่งมรดกในครัวเรือน  เมื่อไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแบ่งทรัพย์สินส่วนกลางระหว่างญาติในครอบครัว ทนายความของสำนักงานกฎหมาย MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) กรุงเทพฯ สามารถช่วยท่านเจรจาก่อนได้ ซึ่งพวกเราจะเป็นตัวแทนของท่านในการร่างข้อตกลงและวิเคราะห์ทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิผลของข้อตกลง เมื่อถึงเวลาจำเป็น ทนายความจะเข้ามาตรวจสอบโดยทันที เมื่อเกิดการฟ้องร้องในศาล ในกรณีส่วนใหญ่ทนายความของจะเข้าไกล่เกลี่ยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการร่วมมือกัน

  1. ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดิน

  2. ข้อพิพาทเกี่ยวกับการทรัพย์สินส่วนกลางของครอบครัว

  การวิเคราะห์การสืบทอดมรดกนั้นไม่เพียงเพื่อรักษากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ แต่ยังเป็นการกระจายทรัพย์สินของของผู้มอบมรดกหลังเสียชีวิตอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล


 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว