• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

  แมนดารินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบทางการเงินและภาษี


  การตรวจสอบทางการเงิน คือหนึ่งในห่วงโซ่ที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ การไม่ส่งรายงานการตรวจสอบทางการเงินตามข้อกฎหมายของประเทศไทยจะส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ หากท่านยังไม่คุ้นเคยกับกฎหมายภาษีและขั้นตอนการตรวจสอบของไทย จะเกิดความเสี่ยงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบและคืนภาษีได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทหรือกรรมการบริหารของท่านถูกปรับจากกรมสรรพกร


  1-1912311551503O.jpg


  ทีมการเงินและภาษีมืออาชีพของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี การจ่ายภาษี การบัญชีและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประสบการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและความคุ้นเคยต่อกฎหมายการจัดเก็บภาษีของไทย ทำให้เราสามารถให้บริการตรวจสอบระดับสูงแก่ท่านได้


  · การตรวจสอบบัญชี ไม่เพียงแต่เป็นการตรวจสอบทางการเงินและภาษีเพียงอย่างเดียว แต่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องพวกเราเป็นอิสระจากองค์กรภายในบริษัท ซึ่งทำให้เราสามารถให้ผลการตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีมูลความจริง และนี่ยังสามารถชี้ให้เห็นช่องโหว่ในการดำเนินธุรกิจและการควบคุมของท่านได้

  · เรารับบริการตรวจสอบบัญชีภายในระยะสั้นตามการว่าจ้างจากบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ได้บริการตรวจสอบภายในที่มีท่านภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเพ่งความสนใจไปยังการทำธุรกิจหลักของตนโดยไร้กังวลได้ ขณะเดียวกัน เรายังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีสำหรับธุรกิจในประเทศไทย และให้คำปรึกษาด้านการจัดเก็บภาษีรายวันสำหรับบริษัทต่าง ๆ ได้  ให้บริการตรวจสอบอย่างมืออาชีพและตามความจริงสำหรับบริษัท

  1-2001201J32G42.jpg  · การตรวจสอบบัญชีประจำปีหรือการตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกในระยะเวลากำหนดครึ่งปี

  · การตรวจสอบตามตารางบัญชี 

  · ตรวจสอบการชำระบัญชีของบริษัท 

  · การตรวจสอบรายการบัญชีพิเศษ 

  · การตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายกำหนด

  · การวางแผนภาษี

  · ตรวจสอบบัญชีภาษี

  · ปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องภาษี

  · การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

  · รายงานการตรวจสอบเงินอุดหนุน
  เป็นตัวแทนในการทำบัญชีของหน่วยงานและการยื่นภาษี

  การชำระบัญชีที่ไม่เป็นระเบียบอย่างละเอียด

  การดำเนินการทำบัญชีแทนสามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มุ่งเน้นทรัพยากรไปยังธุรกิจ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง สร้างผลกำไร และมีแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผลกำไรอันเป็นผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทได้ คณะบัญชีของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มีประสบการณ์ที่หลากหลาย คุ้นเคยและเชี่ยวชาญข้อกฎหมายภาษีของไทย สามารถจัดการปัญหาทางการเงินและภาษีในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที ซึ่งตอบสนองความต้องการของการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย

  1  บริการจัดทำบัญชีและภาษีที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำสำหรับองค์กรธุรกิจ  · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) และการยื่นขอประกันสังคม 

  · การแจ้งภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน 

  · กองทุนเงินช่วยเหลือพนักงานประจำปี


  · งบประมาณประจำเดือน (ตารางงบกำไรขาดทุนและงบดุล)

  · การเปิดบัญชีธนาคาร

  · การดูแลบัญชีเงินเดือน


  · แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

  · รายงานสรุปการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

  · บริการอื่น ๆ  ที่ผู้ว่าจ้างระบุ

  ท่านพบปัญหาทางการเงินดังในการบริหารจัดการบริษัทต่อไปนี้หรือไม่


  1-210405143432319.jpg


  1-200303103433Q6.jpg  แมนดารินสามารถแก้ปัญหาข้างต้นให้ท่านได้  พวกเราลดต้นทุนให้แก่ท่านได้

  Cost saving


  ปัจจุบันการหานักบัญชีที่น่าเชื่อถือ จริงใจ มีประสบการณ์ และมีท่านสมบัติสูงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ต้นทุนอาจจะสูงขึ้น เราขอมอบความไว้วางใจในงานบัญชีโดยตัวแทนมืออาชีพของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ให้แก่ท่านที่ทำธุรกิจ ซึ่งเอื้อต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัท  และยังได้รับงบการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของไทย


  หลักเลี่ยงการถูกลงโทษปรับทางภาษี

  Avoid punishment


  1.นักบัญชีมืออาชีพของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มุ่งมั่นที่จะให้บริการปรึกษาแบบครบวงจรในด้านภาษี การทำบัญชี งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฯลฯ แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนั้นผู้ว่าจ้างาสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในการตรวจสอบบัญชีโดยกรมสรรพากรได้

  2.หากท่านจำเป็นต้องจ่ายภาษี เราจะรีบยืนยันกับท่านโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการแจ้งภาษีให้ทันเวลา ส่งเอกสารการตรวจสอบประจำปี ฯลฯ  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษปรับโดยกรมสรรพากร


  การชำระบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

  High efficiency


  เราสามารถควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับธุรกิจของท่านได้ ท่านสามารถวางใจให้เราดำเนินการในส่วนต่าง ๆ อาทิ การคำนวณบัญชี การทำบัญชี การยื่นภาษี และการตรวจสอบบัญชีแทนท่านได้ เราจะทำให้บัญชีให้ชัดเจน กำจัดบัญชีที่สับสน และระงับอันตรายที่แฝงอยู่ล่วงหน้าได้


  บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

  Chinese Services


  ข้อมูลทางการเงินที่แม่นยำช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์โอกาสการเติบโตขององค์กรท่านและวางแผนในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมนำท่านสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่สามารช่วยท่านตอบคำถามเกี่ยวกับงบการบัญชี สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจข้อมูลสถิติสำคัญทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทันท่วงที และทำให้ท่านเลือกแผนธุรกิจที่ดีที่สุดได้อย่าง่ายดาย


   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  สอบถามทาง Line:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821

  จุดแข็งของพวกเรา

  เลือกแมนดาริน เพื่อประหยัดเวลาทุกหนึ่งนาทีอันมีค่าท่าน


  1-191224101I1562.jpg  สำนักงานประจำการหลัก

  Welcome to Bangkok Office


  ที่อยู่ของสำนักงาน MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) อยู่ติดกับตึกมหานครในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ เรายินดีต้อนรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาขอรับคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี นักบัญชีท่านวุฒิสูงของเราพร้อมให้บริการข้อมูลทางบัญชีแก่ท่าน 


  1-191224103522343.jpg  คณะผู้เชี่ยวชาญ

  We have professional accountants to serve you


  เรามีนักบัญชีมืออาชีพหลายคนที่เชี่ยวชาญด้านภาษี ซึ่งแต่ละท่านถือใบรับรองการบัญชีอย่างเป็นทางการ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีและการทำบัญชีแทนทั้งหมดจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและพลังงาน นักบัญชีของแมนดารินมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี และมีทักษะในการทำบัญชีที่ดี ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านธุรกิจของผู้ว่าจ้าง ในช่วงปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง พวกเราออกแบบและดำเนินการตามแผนการบริการที่ดีที่สุด ช่วยให้ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องบัญชี ขณะเดียวกันท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของท่านเอง
  1-2001201JR1937.jpg  ข้อมูลที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

  ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจเป็นความลับอย่างยิ่ง ทีมงานของแมนดารินมีความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่แผนกให้คำปรึกษา แผนกต้อนรับไปจนถึงแผนกการบัญชี พวกเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลบริษัทไว้เป็นความลับในทุกขั้นตอน และเรายังอาศัยกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลไทยในการทำบัญชีอีกด้วย 


  สามารถตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา

  สถานการณ์ภาพรวมทางธุรกิจ ทำให้ภาษีที่ต้องชำระมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  บริการทางการเงินและภาษีที่มีท่านภาพสูง

  1、สามารถติดต่อและเจรจาที่ปรึกษของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ได้แบบตัวต่อตัว ลงนามข้อตกลง และยืนยันแนวทาง


  2、ผู้ตรวจการพิเศษใช้ "รายชื่อติดต่อ" ที่เจรจาต่อรองในการรับใบเสร็จ (รับและใช้ข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ) ท่านยังสามารถส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่สำนักงานของแมนดารินด้วยตัวเอง


  3、เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ทำการสำแดงภาษีอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และประสิทธิภาพ


  4、บริการคำแนะนำด้านภาษี: ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย พวกเราจะทำการวางแผนแนวทางภาษีอย่างเป็นระบบสำหรับท่าน โดยใช้นโยบายที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเผชิญ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางการเงินสำหรับบริษัทอย่างสมเหตุสมผล และให้คำแนะนำสำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเจอในการดำเนินธุรกิจ
  แพ็คเกจการทำบัญชี

  ราคาการทำบัญชีของหน่วยงานเราจะถูกกำหนดตามจำนวนงานที่กำหนดโดยผู้ว่าจ้าง และการชำระเงินรายปีสามารถรับส่วนลดในการทำบัญชีของหน่วยงานเราซึ่งช่วยประหยัดอีกขั้นหนึ่ง


  1-200303104Q92A.jpg  แพคเกจรูปแบบพิถีพิถัน

   

  ค่าบริการถูกกำหนดตามจำนวนบัญชีที่ดูแลรายเดือนและค่าบริการพิจารณาตรวจสอบชี้ขาดตามจำนวนงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย: การจัดการหลักฐานการทำบัญชี  การจัดทำบัญชีอย่างละเอียด การทำเล่มบัญชี  การปิดบัญชีสิ้นเดือนและสิ้นปี การแจ้งภาษีทุกสิ้นเดือน, การแจ้งประกันสังคมทุกสิ้นเดือน การแจ้งภาษีครึ่งปีหรือประจำปี การทำบัญชีรายเดือน และการทำงบประจำปี 

  รีบติดต่อเรามาเลย!  1-210405144013433.jpg  1-200303104S29B.jpg  แพ็คเกจการยื่นภาษสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก SMES

   

  ค่าบริการถูกกำหนดตามจำนวนบัญชีที่ดูแลรายเดือนและค่าบริการพิจารณาตรวจสอบชี้ขาดตามจำนวนงาน

  หน้าที่ความรับผิดชอบในงานประกอบด้วย: สรุปบันทึกรายการบัญชีแบบแบ่งประเภทอย่างง่าย การสำแดงภาษีประจำเดือนตามกำหนดโดยรัฐบาล, การแจ้งประกันสังคม การแจ้งภาษีครึ่งปีหรือประจำปี รายงานสรุปบัญชีประจำปีตามข้อกำหนดของรัฐบาล


  1-210405144013433.jpg

   
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว